Directeur | Bedrijfseconoom van origine. Zoekt graag constant naar hoe medewerkers zich het beste kunnen ontplooien binnen organisaties.

CliniClowns

CliniClowns is er voor een klein magisch moment met grote betekenis door oprecht contact met de clown voor kinderen in een moeilijke gezondheidssituatie. Zo’n 70 clowns en 45 kantoormedewerkers richten zich op de ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten voor kinderen met een ziekte of handicap. De planning van de CliniClowns heeft een groot aantal dynamische elementen. Zoals de voorkeur voor bepaalde vaste dagen, bepaalde competenties en de regio. De vraag van CliniClowns was dan ook om de planning te digitaliseren, overzicht te krijgen in de verschillende competenties en beschikbaarheid van clowns en inzicht in de werkelijke uren en reistijden van de clowns.

Raad voor Rechtsbijstand

Het ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde rechtsbijstand en het toezicht daarop. De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) heeft van het ministerie de opdracht gekregen om gesubsidieerde rechtsbijstand te regelen in Nederland. Het gaat hier dan om het plannen van de ongeveer 4000 advocaten in piketdienst. In het verleden werd het planningsproces van deze piketadvocaten per half jaar op papier vooruit gemaakt. De werkwijze in de regio’s waren verschillend en bracht een grote foutkans met zich mee. De vraag van de Raad voor Rechtsbijstand was dan ook de werkwijze rondom het planningsproces van de piketdiensten te optimaliseren en automatiseren.

De Geschillencommissie

De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken bestaat sinds 1970 en heeft als doelstelling het oplossen en beoordelen van klachten en geschillen. Er zijn op dit moment ruim zeventig verschillende geschillencommissies. Voor de behandeling van de geschillen kunnen ongeveer 300 commissieleden worden ingezet. Het doel is derhalve het zorgdragen en ondersteunen van een kwalitatief en zeer efficiënt proces. Aan Symagic is gevraagd een oplossing te bieden om de zittingen geautomatiseerd te plannen en dit te integreren in het volledige proces van klachtafhandeling. Dit om te komen tot een kwalitatief hoogwaardig intern proces tegen minimale kosten.

Planning informatie: wat doet u ermee?

Meten van snelheid, geleverde inspanning, hartslag en het aantal passen levert een topsporter informatie om nog beter te worden. Ook in de bedrijfsvoering kan op allerlei vlakken gemeten worden om beter resultaat te behalen, te denken valt aan aantal telefoontjes per uur, aantal verwerkte service opdrachten per dag, klanttevredenheid en aantal gerealiseerde eindproducten per tijdseenheid.…