Directeur | Bedrijfseconoom van origine. Zoekt graag constant naar hoe medewerkers zich het beste kunnen ontplooien binnen organisaties.

Medewerkerstevredenheid verhogen

Medewerkerstevredenheid verhogen?

Verschillende studies hebben aangetoond dat de mate van medewerkerstevredenheid bepalend is voor het functioneren van een organisatie. Een hoge medewerkerstevredenheid correleert positief met een succesvolle organisatie en andersom. Wat zijn nu de aspecten die van invloed zijn op de werknemerstevredenheid? De belangrijkste factoren die de tevredenheid van medewerkers beïnvloed zijn: