retail met klantenteller

Tegenwoordig zijn klantentellers niet meer weg te denken uit de retailwinkels. Klantenteller is eigenlijk een verwarrende benaming, aangezien de bezoekers die de winkel binnenkomen worden geteld en niet het aantal klanten. Vandaar dat er daarom ook wel over bezoekerstellers gesproken wordt. In deze blog zullen we beide benamingen gebruiken.

Het tellen van klanten kan door gebruik te maken van verschillende technieken. De meest gebruikte is het infrarood klantentelsysteem. Hierbij worden er twee sensoren bij de ingang van de winkel worden geplaatst. De bezoeker loopt door de infraroodstraal en wordt geteld.

Een andere manier om klanten te tellen is door een camera aan het plafond te hangen ook wel overhead klantenteller camera. Er zijn verschillende technieken mogelijk om met een camera te tellen. Om hier enigszins verduidelijking in te brengen lichten we er één toe, de stereocamera teller. De camera “bekijkt” als het ware een aantal m2’s in 3D bij de ingang of andere plek waar je wilt tellen. Als er veranderingen in dit 3D beeld optreden, doordat er mensen onderdoor lopen, dan wordt dit gesignaleerd. Elke wijziging in dit veld wordt geteld, en op deze manier tel je de bezoekers.

 

Het tellen van klanten kan door gebruik te maken van verschillende technieken. De meest gebruikte is het infrarood klantentelsysteem.

 

Klantenteller prijs

Klantentellers zijn er in vele vormen. De prijs van de klantenteller hangt af van welke techniek er wordt toegepast. Wil je alleen de aantallen weten of meer? Denk hierbij aan geslacht- en leeftijdsherkenning. Deze nieuwe techniek is veelbelovend, maar nog niet volledig uitgekristalliseerd. Daarnaast hangt van de prijs natuurlijk af of je de klantenteller wil kopen of huren.

 

Klantenteller geeft meer informatie

Een krantenteller geeft een retailer waardevolle informatie. Het geeft informatie over:

  • Hoeveel bezoekers er in de winkel zijn geweest;
  • Welke winkel het meest bezocht is, en welke het minst bezocht;
  • Hoe hoog de conversie is;
  • Welke tijdstippen in de week het drukste zijn.

 

Klantenteller als basis voor personeelsplanning

Een klantenteller kan de basis zijn voor de personeelsplanning. Er vaak geopperd dat je de bezoekerstellingen kunt gebruiken om personeel beter in te plannen of om te beoordelen of een marketingactie succesvol is geweest. Dat is op zich een logische redenatie, maar hoe moet dat dan? Bezoekerstellingen is informatie uit het verleden en personeelsplanning moet nog plaats vinden.

Er is maar één manier om de historische getallen goed te kunnen gebruiken, en dat is door deze getallen te vertalen naar een goede voorspelling. Hedendaagse software is hiertoe in staat, waardoor er aan klantentelling een nieuwe dimensie wordt toegevoegd.

 

Lees ook:
Retail: plannen op basis van bezoekersaantallen

 

Klantenteller als daadwerkelijk stuurmiddel

Speciale Software kan de patronen herkennen die verborgen liggen in de grote hoeveelheden historische bezoekerstellingen.

Hierbij moet je denken aan:

  • Patronen binnen een jaar, hier wordt er rekening mee gehouden dat elke maand verschillend is, zo zijn er drukke en rustiger periodes beïnvloed door het seizoen.
  • Patronen binnen een maand, zo blijkt dat de laatste week van de maand het drukste is in verband met de salarisstortingen.
  • Patronen binnen een week, zaterdag is de drukste dag in de week.
  • Patronen van dagen, bijvoorbeeld de maandagen of dinsdagen. Zo komt er inzicht in de piekuren en daluren per type dag.

Niet alleen het tijdstip heeft invloed op de bezoekersaantallen, maar deze kunnen namelijk ook beïnvloed worden door de marketingacties.

klantenteller

 

Klantenteller basis voor nauwkeurige voorspelling aantallen bezoekers

Door de patronen zijn we in staat om op basis van voorgaande tellingen een nauwkeurige voorspelling te maken van de te verwachten bezoekers voor een winkel voor het komende jaar tot op dag/uur-niveau. Hier wordt rekening gehouden met dagen waarop het normale bezoekerspatroon doorbroken wordt zoals feestdagen, vakantieperiodes en marketingactiviteiten.

Doordat klantentelling nu gebruikt kan worden voor een bezoekersvoorspelling gaat de klantentelling een actieve rol spelen in het proces op de winkelvloer. Er is immers bekend hoeveel bezoekers er gaan komen, waardoor er berekend kan worden hoeveel medewerkers er ingezet moeten worden om de bezoekers optimaal van service te voorzien. Met de inzet van de software en de bezoekersvoorspelling worden er geen onnodige kosten gemaakt in de vorm van te veel werknemers op de werkvloer. Dit zorgt voor een optimale klantenservice, die in deze tijd van cruciaal belang is om van bezoekers, klanten te maken.

Op deze manier draagt klantentelling, in combinatie met intelligente personeelsplanning software, bij aan het verhogen van de omzet tegen mindere kosten.

Met de inzet van de software en de bezoekersvoorspelling worden er geen onnodige kosten gemaakt in de vorm van te veel werknemers op de werkvloer.

 

Wil je meer weten over de inzet van software en bezoekersvoorspellingen om op deze manier een optimale klantenservice te bieden? Download hieronder dan ons whitepaper ‘In 5 stappen naar meer omzet met minder kosten’: