Praktijktraining

Optimaal rendement uit je plannersfunctie en planproces

In samenwerking met NSR Academy biedt Symagic de interactieve praktijktraining: ‘Optimaal rendement uit je plannersfunctie en planproces’ aan. 

Doelgroep

De training is voor planners, managers, teamleiders, leidinggevenden en organisatieverbeteraars.

Doel

Het doel van deze interactieve praktijktraining is het gericht aanpakken en het oplossen van specifieke uitdagingen uit de dagelijkse praktijk van de planner bij het planproces.

Resultaat

Het opstellen van een verbeterplan voor een optimaal planproces en een persoonlijk ontwikkel- en leerplan.

Interactief

De praktijktraining is interactief en stimuleert tot actie, meedenken en oefenen. Tijdens de lessen wordt geoefend met diverse cases en oefeningen uit de dagelijkse praktijk van het planproces en de functie van de planner. De behandelde theorie, modellen, technieken en methoden kunnen de deelnemers direct in de eigen praktijksituatie toepassen.

Onderwerpen

Tijdens de praktijktraining worden de volgende onderwerpen behandeld:

Dagdeel 1:

  • De noodzaak en de meerwaarde van een goede planner voor je organisatie.
  • Een procesanalyse voor een optimaal planproces en optimale planning.
  • De invloed en het belang van wettelijke regels, regelingen en cao.

Dagdeel 2:

  • Welke kennis en vaardigheden zijn vereist voor een optimaal rendement van je planproces en hoe maak je de afspraken SMART?
  • Hoe neem je zelf de regie om samen met de organisatie een verbeterplan, een planproces en een planning op te stellen?
  • Hoe neem je zelf de regie om je persoonlijke ontwikkel- en leerplan op te stellen om je functie als planner te verbeteren en je te versterken in de arbeidsmarkt?

Dagdeel 3:

  • Het presenteren en het evalueren van je verbeter- en persoonlijk ontwikkelplan.
  • Welke stappen zijn nodig om ook voor de langere termijn te blijven voldoen aan de markteisen?
  • Deelnemerstevredenheidsonderzoek.

Borging

Om de ontwikkel- en leerdoelen in praktijk te brengen en te borgen, wordt deze praktijktraining opgedeeld in drie dagdelen. De deelnemer krijgt na het eerste dagdeel een praktijkopdracht mee om het eigen planproces (en de organisatorische randvoorwaarden) in beeld te brengen en te presenteren tijdens het tweede dagdeel aan de groep. Tijdens het tweede dagdeel wordt de opzet geoefend voor het maken van een persoonlijk ontwikkelplan en verbeterplan voor de organisatie. Deelnemers krijgen na het tweede dagdeel een praktijkopdracht mee om een voorstel voor een verbeterplan voor de eigen organisatie op te stellen. Deze verbeterplannen worden op de derde en laatste trainingsdag gepresenteerd en geëvalueerd.

Trainers

Stuk voor stuk specialisten uit de praktijk met de juiste vakkennis en een praktijkgerichte insteek.

Specifieke wensen

Voorafgaand aan de praktijktraining kan de deelnemer de specifieke wensen, vragen en uitdagingen van het eigen planproces aangeven op het inschrijfformulier.

Inschrijvingen eigen locatie

Liever een training op eigen locatie voor je mensen? Deze vorm biedt veel voordelen en is financieel aantrekkelijk.

Doorlooptijd van de 3 trainingen

De interactieve praktijkdagen van ‘Optimaal rendement uit je plannersfunctie en planproces’ beslaat drie dagdelen met een doorlooptijd van 6 weken.

Dagdeel 1: woensdag 3 juli 10:00 – 13:00 uur te Amersfoort.

Dagdeel 2: woensdag 10 juli 10:00 – 13:00 uur te Amersfoort.

Dagdeel 3: woensdag 24 juli 10:00 – 13:00 uur te Amersfoort.

Certificaat

Na afloop van deze interactieve praktijktrainingen ontvang je het certificaat ‘Optimaal rendement uit je plannersfunctie en planproces’.

Kosten

De kosten voor de interactieve praktijktraining ‘Optimaal rendement uit je plannersfunctie en planproces’ bedragen €895,- per deelnemer (excl. BTW). Het tarief voor een training van uw mensen op eigen locatie is afhankelijk van het aantal deelnemers.

 

 

 

Meld je aan