er wordt gekeken naar de trends van het ITH Congres

In de praktijk wordt er vrij rechtlijnig gedacht als het gaat om het maken van een planning. Niet omdat men zich niet realiseert welke variabelen er in het spel zijn bij een goede planning, maar vooral omdat men eenvoudigweg de tools en de stuurinformatie niet heeft om een meer gedetailleerde planning te maken.

De effecten van een onzorgvuldige personeelsplanning zijn onder andere de volgende:

Conversie

Een van deze effecten zijn de gevolgen op de conversie, het percentage bezoekers dat daadwerkelijk tot een aankoop overgaat is natuurlijk afhankelijk van meerdere factoren. Denk hier bij aan de breedte van het assortiment, het beschikbaar zijn van de in de campagne aangeprezen producten, de daadwerkelijke beleving van het product etc.

Bovendien is er aangetoond dat het onvoldoende beschikbaar zijn van personeel op de winkelvloer een negatief effect heeft op de conversie. Dit geldt niet alleen voor de conversie, maar ook voor de hoogte van het gemiddelde aankoopbedrag. Het directe effect van het onvoldoende beschikbaar stellen van personeel is te meten en heeft ook consequenties voor de langere termijn. Duidelijk is dat de negatieve ervaringen een negatieve invloed zal hebben op de toekomstige winkelkeuze en daarmee de klantloyaliteit.

Het directe effect van het onvoldoende beschikbaar stellen van personeel is te meten en heeft ook consequenties voor de langere termijn.

Contractuele afspraken

Er is vaak onvoldoende zicht op de verwachte bezoekersaantallen en daarmee de inzet van het personeel op specifieke uren van de dag. Het is lastig om de contractuele afspraken met medewerkers optimaal te laten aansluiten bij de daadwerkelijk benodigde inzet. Dit leidt er vaak toe dat personeel wordt ingezet enkel en alleen omdat dit contractueel is vastgelegd, terwijl dit eigenlijk niet nodig is. Om een zo hoog mogelijk rendement uit het budget voor personeelskosten te halen is een optimale afstemming op de middellange termijn vereist.

Lees ook:
Retail: plannen op basis van bezoekersaantallen

Het effect van marketinginspanningen

De effecten van het rechtlijnig inplannen die hierboven genoemd zijn, zijn extra pijnlijk wanneer een organisatie veel moeite heeft gestoken in haar marketing activiteiten. Zeker wanneer deze activiteiten er toe moeten leiden om zo veel mogelijk klanten en potentiële klanten in haar winkel te kunnen ontvangen. Want als het gevolg van de huidige wijze van plannen dan een lagere conversie en een lager gemiddelde aankoopbedrag is omdat de planning van de medewerkers hier niet op afgestemd is, is het op zijn minst een inefficiënte benuttig van beschikbare marketing middelen. Wanneer deze manier van plannen aangehouden wordt, dan weet u zeker dat ook in de toekomst uw marketing middelen niet optimaal worden ingezet.

Vraag een demo aan

Lees ook:
Retail: de traditionele wijze van plannen
Retail: het voorspelen van de verwachte bezoekers
Gratis whitepaper: Personeelsplanning in retail