Symagic Zorg

Rooster maken in de zorg

Symagic zorg

Door een tekort aan gekwalificeerd personeel, bezuinigingen, toepassing van technologie en de verdere vergrijzing verandert er veel in de zorg. Deze veranderingen hebben zowel gevolgen voor de cliënt als voor de zorgverlener. Medewerkers krijgen andere rollen, taken en er zijn andere competenties vereist. Medewerkers moeten optimaal ondersteund worden bij hun werk door communicatie en kennisdeling eenvoudig te maken.

Social software voor de zorg

Om veranderingen in de zorg op te vangen en om medewerkers zo goed mogelijk te ondersteunen is de toepassing van social software for workforce management uitermate geschikt. In (digitaal) overleg met de medewerkers kan het dienstrooster vastgesteld en eventueel gewijzigd worden. Daarnaast kunnen zorgmedewerkers met de Symagic software ook onderling diensten inplannen en ruilen door middel van zelfroosteren in de zorg. Ook is er de mogelijkheid om elkaar bij opeenvolgende diensten te informeren en kennis te delen.

Diensten ruilen

Zorgpersoneel kan diensten ruilen zonder tussenkomst van de planner.

Medewerkers

Beheer eenvoudig specifieke competenties en specialismen van zorgsverleners

Agenda​

Zorgverleners hebben overal toegang tot de actuele planning en ontvangen notificaties bij eventuele wijzigingen.

Geautomatiseerd plannen

Maak een automatisch planningsvoorstel van vooraf gedefinieerde regels van de benodigde zorgspecialisten.

Planbord

Eenvoudig en snel zorgverleners inroosteren en verschuiven op verschillende detailniveaus.

Social

Deel kennis met zorgverleners, geef feedback op de activiteiten voor de volgende aanwezigheid van zorgspecialisten.

Planning publication

De planning is zichtbaar in de agenda’s van het zorgpersoneel en maakt het ruilen van diensten mogelijk.

Verlof aanvragen

Vakantie, tandartsbezoek of vrije dag kan aangevraagd worden door de zorgspecialisten en goed- of afgekeurd worden door een geautoriseerde gebruiker.

Diensten

Stel de in te vullen diensten eenvoudig af en controleer de invulling op het planbord.

Whitepaper

Waarom social software for workforce management? We gaan in op de maatschappelijke ontwikkelingen waar organisaties mee te maken hebben en beschrijven de potentie en resultaten die social software for workforce management heeft voor organisaties.

Jouw persoonlijke online demo

Vraag nu een online demo aan en krijg te zien wat Symagic voor uw organisatie kan betekenen

Het product

De online dienstroostersoftware van Symagic beschikt over veel verschillende functies, die zelf zijn samen te stellen, zoals bijvoorbeeld:

Dienstrooster software

Symagic biedt dienstrooster software aan. Wij noemen dit Social software for Workforce management. Dat is software die planners, medewerkers én klanten online de mogelijkheid biedt om gemakkelijk en op de meest efficiënte manier te plannen, samen te werken en kennis te delen. Alle mogelijkheden en functies van de tool zijn online en daardoor overal te gebruiken. Dat zorgt ervoor dat werkprocessen anders ingericht kunnen worden voor kwalitatief beter werk en meer werkplezier.

De software kan gebruikt worden door kleine teams, maar ook voor dienstroosters met honderden medewerkers. Slimme software ondersteunt de planner en medewerkers, zodat het veel simpeler wordt om het rooster continu actueel te houden.

Dienstrooster app

Met behulp van een handige app kunnen medewerkers altijd het actuele rooster inzien. Deze app is voor meerdere apparaten beschikbaar, dus werknemers kunnen hem downloaden op hun laptop, pc, tablet of smartphone. Zo kunnen ze vanaf elke plek en op elk moment de planning inzien.

Wijzigt er iets in de planning? Dan krijgen ze daar een melding van. Het planbord biedt daarnaast een overzichtelijk totaaloverzicht. Zijn alle diensten gevuld of ontbreken er nog mensen of materialen? Wie is er wanneer? En is iedereen gekwalificeerd om de werkzaamheden uit te voeren? Er kunnen eenvoudig nog aanpassingen worden gedaan. Ten slotte gaat ook alle communicatie via één centrale plek. Zo is iedereen goed geïnformeerd en kunnen noodzakelijk wijzigingen snel en eenvoudig worden doorgevoerd.

Zelfroosteren

Met de social software van Symagic kan je werknemers ook eenvoudig zelf hun eigen dienstrooster laten samenstellen, samen met de planner. Je kan bepalen welk deel van het dienstrooster automatisch door de software gebeurt, op welk deel van het roosterproces de werknemers invloed kunnen hebben en welk deel de planner regelt.

Mocht een medewerker onverhoopt toch niet kunnen? Dan kan diegene ook zelfstandig een dienst wijzigen, of ruilen met een collega. Zo wordt het roosterproces efficiënt en wordt er zo goed mogelijk rekening gehouden met de wensen van werknemers. Dat zorgt voor een kwalitatieve dienstverlening.

Hoe de CliniClowns op basis van verschillende competenties en regio’s sneller en eenvoudiger professioneel ingepland kunnen worden.

Hoe de CliniClowns op basis van verschillende competenties en regio’s sneller en eenvoudiger professioneel ingepland kunnen worden.

Vraag jouw online demo aan