Personeelsplanning, de trends

Personeelsplanning definitie: Het vinden van het juiste evenwicht tussen de personeelsbehoefte en de beschikbaarheid van het personeel. Welke activiteiten moeten worden uitgevoerd en in wat voor tijdsbestek? Welke kwaliteiten of competenties zijn benodigd om het werk goed uit te kunnen voeren? Hoe kan ik dit met de beschikbare medewerkers het beste invullen Een goede planning helpt bij het beantwoorden van deze vragen. Deze planning wordt uitgebreid met informatie over het uit te voeren werk, de registratie van de gewerkte uren, zelfroosteren management informatie etc. Personeelsplanning heeft zich ontwikkelt tot workforce management.

Werknemers maken personeelsplanning

Medewerkers overleg personeelsplanning

Personeelsplanning systeem

Met behulp van een aantal basisprincipes van het plannen van personeel kan op een eenvoudige manier veel worden bereikt. Door genoeg werknemers in te plannen kan het werk efficiënt en op een kwalitatief goede manier worden uitgevoerd. Door rekening te houden met de mogelijkheden en wensen van werknemers kan de planning enthousiaste en betrokken medewerkers opleveren. Daarbij verbetert de inzet van goede planning software de communicatie en samenwerking. Dit worden ook wel de sociale aspecten van moderne personeelsplanning software genoemd.

Personeelsplanning Excel?

Vaak wordt de planning gemaakt met Excel, dit is een prima begin. Maar al snel word je geconfronteerd met beperkingen die een gratis tool hebben. Het maken van een personeelsplanning in een gratis tool zoals Excel levert uiteindelijk zoveel inefficiency op, dat het tijd wordt voor een echte oplossing voor de personeelsplanning. Benieuwd naar de ervaringen op dit gebied? Bekijk dan de klantcase van Gemeente Breda:

Personeelsplanning van nu

Vaak wordt de planning gemaakt met Excel. Een personeelsplanning voorbeeld in Excel is meestal wel aanwezig. En het lijkt dat het maken van de personeelsplanning dan gratis is. En het is soms ook zo dat Excel op dat moment het beste product is om de planning mee te maken. Echter zodra je met de planning meer efficiency, een betere kwaliteit van het werk en tevredener medewerkers wil bereiken wordt duidelijk dat hiervoor Excel veel tekortkomingen heeft.

Het product

De online beschikbare innovatieve software van Symagic beschikt over veel verschillende

functies, die zelf samen te stellen zijn, zoals bijvoorbeeld:

Medewerkers

Bekijk welke medewerkers er beschikbaar zijn. Welke collega’s hebben een vast dienstverband en welke mensen zijn flexibel inzetbaar. Wat zijn de specifieke vaardigheden of bij welke klanten komen ze veelal. Wat zijn hun voorkeuren qua werk en wanneer ze worden ingezet. Hoe staat het met de vakantie dagen.

rooster maken

rooster maken

Projecten en taken

Welke lopende projecten zijn er en welke projecten gaan er aan komen. Of werken wij niet met projecten maar moeten we veelal losse werkzaamheden, taken uitvoeren. Welke belasting verwachten we van de taken die we de komende tijd gereed moeten. Hebben we normtijden voor het uitvoeren van werkzaamheden. Wat zijn de deadlines, specifieke skills die benodigd zijn. Match de medewerkers informatie en de uit te voeren taken en maak de personeelsplanning online.

Social

Help elkaar om de geplande werkzaamheden goed uit te voeren. Communiceer en werk samen op 1 centrale plek. Geen losse mail, telefoontjes of WhatsApp maar alles bij elkaar in 1 systeem waar je deplanning kan maken en informatie en communicatie over de uit te voeren werkzaamheden staat. Leer van de vorige keer en werk samen met een goed geïnformeerd team.

rooster maken

Yokogawa
Christal
Rabobank
Leaseplan
Clini Clowns

Nog veel meer mogelijkheden leren kennen

Weten wat een efficiënte personeelsplanning voor uw organisatie kan betekenen?