Personeelsplanning, de trends

Personeelsplanning definitie: het vinden van het juiste evenwicht tussen de personeelsbehoefte en de beschikbaarheid van het personeel. Welke activiteiten moeten worden uitgevoerd en in wat voor tijdsbestek? Welke kwaliteiten of competenties zijn benodigd om het werk goed uit te kunnen voeren? Door kennisdelen en communiceren te faciliteren in je personeelsplanning app wordt er op een natuurlijke manier dagelijks ook over de inhoud en de kwaliteit van het werk gecommuniceerd. Dit kan zowel van collega naar collega als van manager naar medewerker. Continue kwaliteitsverbetering en innovatie worden dan de organisatie standaard.

Werknemers maken personeelsplanning

Medewerkers overleg personeelsplanning

Personeelsplanning App

Met behulp van een aantal basisprincipes van het plannen van personeel kan op een eenvoudige manier veel worden bereikt. Door precies genoeg werknemers in te plannen kan het werk efficiënt en op een kwalitatief goede manier worden uitgevoerd. Door rekening te houden met de mogelijkheden en wensen van werknemers kan de planning bevlogen medewerkers opleveren. Makkelijk kennis delen en communiceren op de app bevordert het werkplezier en de efficiency van het werk. Het zijn de sociale aspecten van de personeelsplanning app.

Personeelsplanning Excel?

Vaak wordt de planning gemaakt met Excel, dit is een prima begin. Maar al snel word je geconfronteerd met beperkingen die een gratis tool hebben. Kennis delen met Excel is daarbij helemaal niet mogelijk. Dan wordt het kennis delen gefaciliteerd met andere systemen. Benieuwd hoe het anders kan? Met als resultaat een efficiëntere organisatie en bevlogen medewerkers.

Personeelsplanning van nu

Vaak wordt de planning gemaakt met Excel. Een personeelsplanning voorbeeld in Excel is meestal wel aanwezig. En het lijkt dat het maken van de personeelsplanning dan gratis is. En het is soms ook zo dat Excel op dat moment het beste product is om de planning mee te maken. Echter zodra je met de planning meer efficiency, een betere kwaliteit van het werk en tevredener medewerkers wil bereiken wordt duidelijk dat hiervoor Excel veel tekortkomingen heeft.

Het product

De online beschikbare innovatieve software van Symagic beschikt over veel verschillende

functies, die zelf samen te stellen zijn, zoals bijvoorbeeld:

Medewerkers

Bekijk welke medewerkers er beschikbaar zijn. Welke collega’s hebben een vast dienstverband en welke mensen zijn flexibel inzetbaar. Wat zijn de specifieke vaardigheden of bij welke klanten komen ze veelal. Wat zijn hun voorkeuren qua werk en wanneer ze worden ingezet. Hoe staat het met de vakantie dagen.

rooster maken

Kennis delen

Kennis delen

Deel je kennis met je collega over het werk wat er moet gebeuren. Geef tips. Deel je ervaringen met de verschillende werkwijze ’s. Stimuleer elkaar om beter te presteren. Geef feedback op de inhoud maar ook hoe je zelf het werk hebt ervaren. Draag het werk over aan de volgende die dienst heeft. Maak reminders voor een bepaalde groep en vraag input. Deel het resultaat, stimuleer vernieuwing en creativiteit. Geef complimenten aan elkaar en werk met bevlogen collega’s.

Social

Help elkaar om de geplande werkzaamheden goed uit te voeren. Communiceer en werk samen op 1 centrale plek. Geen losse mail, telefoontjes of WhatsApp maar alles bij elkaar in 1 systeem waar je de planning kan maken en informatie en communicatie over de uit te voeren werkzaamheden staat. Leer van de vorige keer en werk samen met een goed geïnformeerd team.

rooster maken

Yokogawa
Christal
Rabobank
Leaseplan
Clini Clowns

Nog veel meer mogelijkheden leren kennen

Weten wat een efficiënte personeelsplanning voor uw organisatie kan betekenen?