Gemeente Breda

Gemeente Breda, behorende tot de 10 grote gemeenten in Nederland, heeft een breed takenpakket. De taken die de gemeente uitvoert zijn belegd bij de verschillende diensten. De gemeente wilde hun huidige roostersysteem vervangen, omdat deze onvoldoende aansluiting had met de wensen van nu. Voorop staat een juiste serviceverlening aan de burger. Eveneens wil de Gemeente Breda aantrekkelijk blijven als werkgever en moeten de medewerkers meer invloed krijgen op hun eigen planning. Het roostersysteem moest geschikt zijn om te gebruiken bij de verschillende afdeling van de gemeente, zoals het servicepunt en de afvalservice.

Lees verder!

Lefier

Lefier is een woningcorporatie in het Noorden van Nederland. Op 1 januari 2009 is na een fusie 1 grote corporatie ontstaan die woningen verhuurt in de gemeenten Groningen, Midden-Groningen, Stadskanaal, Borger-Odoorn en Emmen. Lefier zet zich elke dag in om goed wonen betaalbaar te maken en te houden in samenwerking met huurders en gemeenten. De naam Lefier staat dan ook voor: krachtig, met lef, trots en levendig. Lefier heef de wens uitgesproken om op eenvoudige wijze de werkzaamheden te plannen (telefoon, klantpunten, e-mail en overige diensten van het KCC. We hadden al een ander programma maar deze voldeed niet helemaal aan de wensen. We wilden overzicht en medewerkers verlof e.d. zelf te laten invoeren. Daarnaast wilden we dat de forecast geautomatiseerd werd berekend en willen we in de toekomst ook andere koppelingen realiseren. Belangrijk is dat er meer rust in de organisatie ontstaan omtrent de planning.

Lees verder!

Yokogawa

Yokogawa is van oorsprong een Japanse organisatie en heeft meer dan 19.000 medewerkers, 19 fabrieken en 88 vestigingen in 56 landen met het hoofdkantoor in Tokio. Yokogawa kent een breed scala aan activiteiten die ingepland moeten worden en waar vaak wijzigingen in aangebracht moeten worden. Op deze activiteiten moeten 60 engineers ingepland worden die over verschillende competenties beschikken en voor verschillende werkzaamheden worden ingezet. De vraag van Yokogawa was dan ook om het planningsproces te standaardiseren en automatiseren. Daarnaast moesten managementrapportages beschikbaar zijn en overtredingen in de planning automatisch gesignaleerd kunnen worden.

Lees verder!

Christal

Christal is het toonaangevende bureau in Nederland met telefonische werving voor goede doelen. Ongeveer 120 telecedenten, voornamelijk studenten en herintreders, verzorgen jaarlijks circa 600.000 telefonische contacten. Door de toenemende groei van klanten en telecedenten kostte het maken van een planning steeds meer tijd. Bovendien wilde Christal meer inzicht in wie is wanneer inzetbaar en op welk project, welke competentie is daarvoor benodigd en is het project dan ook op tijd af.

Lees verder!

Salland

De regionale zorgverzekeraar Salland Zorgverzekeringen is onderdeel van Eno, een moderne dienstverlener die een optimale gezondheid van klanten centraal stelt in haar denken en handelen. Voor informatie en vragen over zorg en zorgverleners beschikt Salland Zorgverzekeringen over een callcenter. Via diverse kanalen, zoals telefoon en e-mail, kunnen klanten contact opnemen. Om dit te kunnen doen is het belangrijk dat er op het juiste moment voldoende medewerkers beschikbaar zijn om de vragen van de klanten aan te kunnen. Om dit te realiseren is aan Symagic gevraagd of zij konden helpen met het optimaliseren van de planning, zodat de klant te allen tijde op deskundige wijze wordt geholpen.

Lees verder!

CliniClowns

CliniClowns is er voor een klein magisch moment met grote betekenis door oprecht contact met de clown voor kinderen in een moeilijke gezondheidssituatie. Zo’n 70 clowns en 45 kantoormedewerkers richten zich op de ontwikkeling en uitvoering van de activiteiten voor kinderen met een ziekte of handicap. De planning van de CliniClowns heeft een groot aantal dynamische elementen. Zoals de voorkeur voor bepaalde vaste dagen, bepaalde competenties en de regio. De vraag van CliniClowns was dan ook om de planning te digitaliseren, overzicht te krijgen in de verschillende competenties en beschikbaarheid van clowns en inzicht in de werkelijke uren en reistijden van de clowns.

Lees verder!

Raad voor Rechtsbijstand

Het ministerie van Veiligheid en Justitie is verantwoordelijk voor de organisatie van gesubsidieerde rechtsbijstand en het toezicht daarop. De Raad voor Rechtsbijstand (RvR) heeft van het ministerie de opdracht gekregen om gesubsidieerde rechtsbijstand te regelen in Nederland. Het gaat hier dan om het plannen van de ongeveer 4000 advocaten in piketdienst. In het verleden werd het planningsproces van deze piketadvocaten per half jaar op papier vooruit gemaakt. De werkwijze in de regio’s waren verschillend en bracht een grote foutkans met zich mee. De vraag van de Raad voor Rechtsbijstand was dan ook de werkwijze rondom het planningsproces van de piketdiensten te optimaliseren en automatiseren.

Lees verder!

De Geschillencommissie

De Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken bestaat sinds 1970 en heeft als doelstelling het oplossen en beoordelen van klachten en geschillen. Er zijn op dit moment ruim zeventig verschillende geschillencommissies. Voor de behandeling van de geschillen kunnen ongeveer 300 commissieleden worden ingezet. Het doel is derhalve het zorgdragen en ondersteunen van een kwalitatief en zeer efficiënt proces. Aan Symagic is gevraagd een oplossing te bieden om de zittingen geautomatiseerd te plannen en dit te integreren in het volledige proces van klachtafhandeling. Dit om te komen tot een kwalitatief hoogwaardig intern proces tegen minimale kosten.

Lees verder!

Yokogawa
Christal
Rabobank
Leaseplan
Clini Clowns

Enthousiast?

Weten wat social software voor workforce management voor jouw organisatie kan betekenen?