planningsprogramma zorgt voor werkplezier

Een planningsprogramma is zeker geen nieuwe hype, plannen werd immers al door de Romeinen gedaan. Planning is onderdeel van ons privé leven en zeker ook van ons professionele bestaan. Het is niet nieuw en staat ook niet altijd in de belangstelling, toch is planning onontbeerlijk. Met een goede planning valt er veel te bereiken. Als aan het eind van de dag het werk geëvalueerd wordt, is er altijd wel een aspect bij waarvan gezegd kan worden dat het beter gepland had kunnen worden. Een goede planning maken is lastig, een goed planningsprogramma helpt hierbij.

Planning programma biedt mogelijkheden

Gratis planning software gebruiken, zoals het maken van een planning in Excel, is vaak een eerste goede stap om de organisatie te verbeteren. Gespecialiseerde planningsprogramma’s kunnen helpen om de, vaak terugkerende, taken geautomatiseerd uit te voeren. Dit geeft de planner tijd om zich bezig te houden met andere zaken, waar de computer minder bekwaam in is. Een professioneel planningsprogramma is zeker geen bedreiging voor de planner, maar een mogelijkheid om zijn werk nog waardevoller te maken voor de organisatie. Er zijn veel taken die een goed planningsprogramma uit handen van de planner kan nemen, daarnaast zijn er veel aspecten die beter door de mens gedaan kunnen worden dan door de computer.

Planning programma, functionaliteiten

Een planning programma zorgt voor een optimale afstemming tussen het werk wat er moet worden verricht, de vraag. En daarnaast de medewerkers die beschikbaar zijn, het aanbod. Een planningsprogramma helpt aan de ene kant om een goede afstemming tussen vraag en aanbod te krijgen op de langere termijn, en om een daadwerkelijk rooster te maken voor de komende weken. De beschikbare functionaliteiten in de planningssoftware zijn onder andere: afspraken met beschikbare medewerkers, uit te voeren projecten, taken of in te vullen diensten, project mijlpalen en het gewenste serviceniveau. Verder zorgt een grafisch planbord voor overzicht en is er functionaliteit om geautomatiseerd een planning te maken.

Planning programma, wat levert het op

Een planningsprogramma levert aantoonbaar rendement, doordat er een beter afgewogen planning tot stand komt lopen processen soepeler en dit levert direct financieel voordeel op. Hoewel dat natuurlijk belangrijk is zijn er ook andere voordelen, zoals bijvoorbeeld een hogere medewerkers tevredenheid. Door een goede planning wordt werkstress verminderd en neemt de werkdruk af. Ook  een hogere klanttevredenheid, omdat door een goede planning de kwaliteit van het werk verbeterd zoals bijvoorbeeld  een beter service niveau of simpelweg beter werk omdat de juiste persoon met de juiste vaardigheden is ingezet voor de opdracht van de klant  Gratis planning software kan soms de juiste keuze zijn, maar vaak worden de kosten van een professioneel planning programma ruimschoots goed gemaakt door de extra voordelen die het oplevert.

Planning programma van nu

Een goed planningsprogramma zorgt ervoor dat er een goede en haalbare planning wordt gemaakt. Daarbij moeten de geplande werkzaamheden natuurlijk ook kwalitatief goed worden uitgevoerd, ook daar helpen moderne planningsprogramma’s bij. Om ons werk goed te kunnen verrichten is het van belang om goed te communiceren, samen te werken en kennis te delen. Planningsprogramma’s die ook deze aspecten van het werk ondersteunen noemen we Social  Software voor planning of ook wel Social software for workforce management

Bent u benieuwd wat Social software for workforce management voor uw organisatie kan betekenen en welke resultaten dit oplevert? Vraag nu een demo aan: