Wet flexibel werken: nieuwe regels in het WFM proces – Symagic

Wet flexibel werken: nieuwe regels in het WFM proces – Symagic

Wet flexibel werken: nieuwe regels in het WFM proces – Symagic

Wet flexibel werken: nieuwe regels in het WFM proces – Symagic

Voor werkgevers in verschillende branches kan het zowel een oplossing zijn als een knelpunt: flexibele werktijden. Om wel altijd voldoende personeel beschikbaar te hebben, maken veel organisaties al gebruik van workforce management (WFM). Het WFM proces houdt in, dat de roosterplanner het in te plannen personeel afstemt op de benodigde werkzaamheden. Flexibiliteit gaat daarbij gepaard met wet- en regelgeving. Er zijn nieuwe regels op het gebied van de wet flexibel werken, die het WFM proces raken. In dit blog gaan we daar dieper op in en leggen we uit hoe je WFM effectief en rechtsgeldig blijft inzetten.

Wet flexibel werken

De huidige wet flexibel werken is begin 2020 aangepast om de kloof tussen vaste en flexibele contracten te dichten. Deze aanpassingen, die zijn opgenomen in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), waarborgen betere arbeidsvoorwaarden voor flexibele arbeidskrachten. De WAB uit 2020 heeft ervoor gezorgd dat een werknemer na 52 weken inkomenszekerheid krijgt over een vast aantal uren.

Door gebruik te maken van het workforce management proces, legden werkgevers deze voorwaarden eenvoudig vast, zonder flexibiliteit in te leveren.

Veranderingen in de WFM rondom de wet flexibel werken

Nu recente wijzigingen zijn doorgevoerd in de WAB en er nieuwe regels zijn aangekondigd, wordt ook het WFM proces geraakt. De grootste verandering is dat managers afspraken over werktijden schriftelijk vast moeten leggen.

Vanuit de Wet implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden zijn werkgevers verplicht om werknemers zekerheid te bieden over de momenten waarop ze moeten werken. Werknemers met onvoorspelbare werktijden kunnen nu na 26 weken een schriftelijk verzoek indienen voor meer voorspelbare werktijden.

De wijzingen zijn als volgt:

  • Voorspelbare werktijden
  • Concrete werktijden regels
  • Keuze voor opschalen

Maar hoe faciliteer je dit? Hoe ga je bijvoorbeeld om met een eventueel capaciteitstekort binnen 4 dagen?


Zelfroosteren

De nieuwe wetgeving lijkt te leiden tot administratieve druk op de HR-afdeling, managers en planners. Het gebruik van WFM software is daarom actueler dan ooit. Zelfroosteren, semi-zelfroosteren en de audit trail (maakt inzichtelijk welke planner wijzigingen in het rooster heeft aangebracht en met welke reden) zijn namelijk transparante oplossingen die de werk-privé balans ondersteunen en tevens voldoen aan de nieuwe wetgeving.

Zicht op de capaciteitsbehoefte

Binnen het nieuwe WFM proces moet je er rekening mee houden, dat je verplicht bent om medewerkers 4 dagen van tevoren te informeren over het rooster. In een interview met Ziptone voorspelt Randstad medewerker Sanne Belazare-Ahalli, dat er daarom een verschuiving plaats gaat vinden van preventief overbezetting, naar preventief onderbezetting.

Dit houdt in dat je als organisatie ervoor zorgt dat je last minute extra in kan roosteren. Hierdoor verminder je het risico om uren uit te moeten betalen zonder dat deze vervuld zijn. Als de ingeroosterde diensten namelijk niet of in mindere mate nodig blijken te zijn, moet je de uren wel uitbetalen aan de oproepkrachten.

Forecasting

WFM software maakt gebruik van de forecasting module. Deze wordt nog actueler om de capaciteitsbehoefte te voorspellen. Hierdoor kun je daadwerkelijk preventief een lichte onderbezetting inroosteren; je weet immers de benodigde bezetting.

Deze forecasting werkt op basis van historische data en houdt rekening met de opgegeven voorkeuren en beschikbaarheid. Dit moet echter wel concreet vastgelegd worden in diensten en diensttijden. Een beschikbaarheid tussen 09:00 en 21:00 uur is niet voldoende.

Voorheen werd het WFM-proces ingericht vanuit de beschikbaarheid. Nu moet de roostermaker ook rekening houden concrete afspraken. Deze kun je in roostersoftware ideaal vastleggen. Zo kunnen zowel werkgever als werknemer bij deze informatie.

Wet flexibel werken en Symagic

Het WFM-proces zal dus veranderen. Je moet volgens de nieuwe regels transparanter werken en tijdig communiceren over het rooster. Daarbij stel je schriftelijk concrete afspraken vast over beschikbaarheid en diensttijden.

Beschik je over WFM-software? Dan kun je de processen herzien om te voldoen aan de nieuwe regels. Symagic gebruikers kunnen bij ons terecht om te kijken waar eventueel verbeterpunten liggen ten opzichte van de nieuwe wetgeving.

Heb je nog geen rooster software waarmee je het WFM-proces kunt verbeteren ten aanzien van de wet- en regelgeving en je eigen roosterproces? Dan helpen we je graag om de juiste modules af te stemmen die passen bij jouw organisatie. Kom in contact om je roosterproces te optimaliseren.

Benieuwd wat Symagic voor jouw bedrijf kan betekenen? 

Vraag gratis een vrijblijvende demo aan. We plannen een afspraak waarin we laten zien waarom Symagic al jarenlang het slimste personeelsplanning platform is.

Symagic

Social software voor organisaties  | Personeelsplanning, communiceren, samenwerken en kennis delen op één centrale plek voor planners, medewerkers en klanten.

Deel deze blog

Gerelateerde posts

Vraag jouw online demo aan

  • Zie hoe de software met uw vraagstuk om kan gaan
  • Ervaar het gebruikersgemak van de software
  • Maak kennis met onze ervaring om planningsuitdagingen op te lossen
  • Hoor hoe wij vergelijkbare vraagstukken bij andere organisaties hebben opgelost

De demo zal live worden gegeven via MS Teams door onze consultant Tjark Mulder. Tjark heeft meer dan 10 jaar ervaring met Workforce Management/ Plannings oplossingen.

Na het indienen van dit formulier wordt u binnen 24 uur gebeld om een datum en tijdstip te plannen voor de demo.

Deze organisaties ervaren al dagelijks het gemak van Symagic